ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมวง สพป. ตรัง เขต 2 90.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 78.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 68.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. ตรัง เขต 2 67.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 66.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 65.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน