ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน