ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน