ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 - -  
30 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน