ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 77.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 75.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 73.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 67.60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 66.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 64.40 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 61.80 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 58.80 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน