ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ออก สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน