ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน