ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 88.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 83.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 80.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 77.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 75.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 75.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 75.50 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 74.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 74.25 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 72.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 72.75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 71.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 71.75 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 71.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน