ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 96.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 94.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 90.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน