ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 80.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 75.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 74.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน