ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 17  
22 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน