ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 99.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 80.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 76.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 75.90 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 75.10 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 74.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 74.50 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 73.90 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 72.70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 72.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 72.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 71.90 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 68.85 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 68.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 67.30 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 66.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 66.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 66.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 63.70 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 - -  
27 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน