ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 88.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 81.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) สพป. ตรัง เขต 2 80.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป. ตรัง เขต 2 74.30 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 74.10 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 73.90 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 73.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 72.90 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 72.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 70.90 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 70.30 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 66.90 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 66.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 66.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 66.10 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 65.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 65.60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 65.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 64.90 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 63.70 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน