ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน