ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน