ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 89.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต 2 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 88.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 88.20 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 88.20 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 87.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 87.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองมวง สพป. ตรัง เขต 2 87.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 87.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 86.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 85.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 84.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 84.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 83.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 83.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 82.40 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน