ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 89.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 84.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 82.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 81.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 80.32 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 79.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 77.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 76.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 76.67 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 74.97 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 74.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 74.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 71.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 71.66 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 70.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 68.66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 68.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 68.33 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 67.66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 65.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 63.34 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน