ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 84.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 76.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 67.20 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 66.60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 60.80 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน