ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ออก สพป. ตรัง เขต 2 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 89.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 89.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 88.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 87.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 85.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 83.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 82.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 77.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 77.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 77.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 75.75 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 72.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 71.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา สพป. ตรัง เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน