ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 82.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 79.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 75.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. ตรัง เขต 2 71.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน