ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 84.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป. ตรัง เขต 2 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 82.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 82.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. ตรัง เขต 2 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 80.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 79.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 79.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สพป. ตรัง เขต 2 77.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านจิจิก สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 75.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน