ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 82.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สพป. ตรัง เขต 2 80.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 80.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 76.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 75.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 74.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 - -  
15 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน