ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 90.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 90.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 88.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 85.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 85.25 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 84.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 83.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 83.25 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน