ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 17  
21 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน