ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 89.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป. ตรัง เขต 2 89.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 89.32 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 88.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 88.99 ทอง 7  
9 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 88.99 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 85.98 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) สพป. ตรัง เขต 2 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 84.97 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 83.99 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 83.98 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 83.65 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 82.32 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 82.32 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 81.97 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต 2 81.65 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านควนตัง สพป. ตรัง เขต 2 81.09 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 80.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 80.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 80.65 ทอง 23  
24 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 80.65 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 80.59 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 78.98 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 77.65 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 75.66 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน