ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 44 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 40 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน