ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมวง สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 46 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 46 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 46 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 38 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 38 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา สพป. ตรัง เขต 2 38 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 38 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน