ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 46 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา สพป. ตรัง เขต 2 44 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนวัดควนธานี สพป. ตรัง เขต 2 - -  
30 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน