ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน