ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านไร่ออก สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านจิจิก สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 53 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 48 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 45 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 45 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 37 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน