ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 52 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 51 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 50 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 43 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 34 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 26 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน