ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 80.15 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 80.10 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สพป. ตรัง เขต 2 80.05 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 77.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 77.15 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 73.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านควนตัง สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 68.10 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 68.05 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 64.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา สพป. ตรัง เขต 2 64.15 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน