ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 86.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 84.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 81.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 80.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 80.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 74.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 68.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 67.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 62.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน