ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนตัง สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน