ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ สพป. ภูเก็ต 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ 147 สพป. สตูล 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปงตา สพป. ยะลา เขต 1 80.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 78.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปังหวาน สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปารี สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตันหยง สพป. ยะลา เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านตามุง สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดประดู่ทอง สพป. พัทลุง เขต 1 66.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านมะนังยง สพป. ปัตตานี เขต 3 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดยางค้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต 3 65.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหินผุด สพป. สงขลา เขต 2 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 63.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดป่าขาด สพป. สงขลา เขต 1 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สพป. พัทลุง เขต 2 61.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 60.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน