ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินร่ม สพป. พังงา 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด สพป. สตูล 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 66.66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน