ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 097
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกทราย สพป. ตรัง เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ออก สพป. ตรัง เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนมะปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 72.67 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน