ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อแสน สพป. พังงา 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 80.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 77.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน