ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบราโอ(สาขากูนิง) สพป. ปัตตานี เขต 2 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 87.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนา สพป. สงขลา เขต 3 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 86.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สพป. ยะลา เขต 3 84.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาป้อ สพป. ตรัง เขต 1 84.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 83.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าแพ สพป. สตูล 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป. สงขลา เขต 1 82.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต 2 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 81.70 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 81.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 80.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 80.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 78.10 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 77.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกูวิง สพป. ปัตตานี เขต 1 77.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 75.30 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 72 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน