ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะจำ สพป. กระบี่ 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสามพัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สพป. ชุมพร เขต 1 77.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง 76.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 73.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 72.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 72.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบุโบย สพป. สตูล 71.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 71.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 68.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 67.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเทศบาล๖ บ้านบางตาหยาด สพป. ปัตตานี เขต 3 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 62.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 61.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 60.40 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน