ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 78.20 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 77.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สพป. พังงา 75.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 74.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 73.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 72.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 72.80 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 72.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 72.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 71.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 71.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 71.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 70.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 68.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 68.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.10 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 65.40 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน