ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สพป. ตรัง เขต 1 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) สพป. นราธิวาส เขต 1 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป. สตูล 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนประชาเอื้ออารี สพป. ชุมพร เขต 2 83.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ สพป. สงขลา เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป. สงขลา เขต 2 82.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ สพป. ปัตตานี เขต 1 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร สพป. ปัตตานี เขต 3 80.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. พังงา 80.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพูด กรป. กลาง สพป. พัทลุง เขต 2 80.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดหน้าเขา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สพป. กระบี่ 78.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านปานัน สพป. ปัตตานี เขต 2 78.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 78.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง 78.60 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 78.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 77.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 77.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 75.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน(วันครู๒๕๐๓) สพป. สงขลา เขต 3 75.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 75.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.80 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน