ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 86.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 75.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเสริมปัญญา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ สพป. พังงา 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป. สตูล 55 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 54 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 53 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 52 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 51 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนฮั่วหน่ำมูลนิธิ สพป. ปัตตานี เขต 3 50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 48 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 47 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล สพป. สงขลา เขต 3 45 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 32 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านพงกูแว สพป. ยะลา เขต 2 25 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน