ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สพป. พังงา 73.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 72.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง สพป. ระนอง 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สพป. สตูล 66.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 64.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 51 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 47 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 45 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 45 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 45 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 44 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 44 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 42 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 41 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 40 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 38 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 37 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน