ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำนักขาม สพป. สงขลา เขต 3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป. สตูล 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนานิน สพป. ตรัง เขต 1 88.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 86.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดควนเกย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 84.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางมรวน สพป. พังงา 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 81.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว สพป. สงขลา เขต 1 81.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 78.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 76.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 75.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 72.67 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน