ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 836
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง สพป. นราธิวาส เขต 3 57 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สพป. สตูล 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ 48 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 48 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 41 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 38 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 38 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 37 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดทำนบตางหน สพป. สงขลา เขต 1 37 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 35 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 33 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 29 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน