ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 835
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 4 (มหาราช) สพป. กระบี่ 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. พัทลุง เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 59 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพป. ภูเก็ต 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 57 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนอนุบาลยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเรวดีพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 54 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 52 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 48 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 46 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 41 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ สพป. ยะลา เขต 2 37 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนมุคตารีวิทยา สพป. นราธิวาส เขต 3 36 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน