ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 834
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 60 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน