ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองบอน สพป. พังงา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหน้าวัง สพป. พัทลุง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมัยศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป. ปัตตานี เขต 1 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สพป. สงขลา เขต 1 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านสันติ สพป. ยะลา เขต 2 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 59 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 58 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน