ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 830
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 88.38 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 77.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะบารัง สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 72.39 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 67.63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 62.75 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน